Print
Police Headquarters Uttarakhand

NAME OF OFFICERSDESIGNATIONOFFICEMOB NO.
Sh. Ashok KumarD.G.P.0135-2712685, 27122319411122220
Sh. Amit Kumar Sinha ADG, Admin/FSL0135-2712685, 27122319999908703
Sh. V. Murugesan ADG Police Telecom/CCTNS/Dir. Vigilance/Sports0135-2712685, 27122319411112704
Sh.A.P. Anshuman ADG L&O/Cyber Crime/STF0135-27128989871896421
Smt.Vimmi SachdevaIG, HQ/Karmik0135-2712685, 27122319412051340
Sh. Kewal KhuranaIG Training/ DG HG/ Civil Defence 0135-2712685, 27122317500987000
Smt.Bimla Gunjyal IG P&M/Prison 0135-2712685, 27122319411112076
Smt. Neeru Garg IG Fire Service 0135-27162019411114546
Sh.Anant S TakwaleDIG Karmik0135-2712685, 27122319411112701
Sh. Senthil Avoodai Krishna Raj.S. DIG P&M/STF 0135-2712685, 27122319411112792
Smt. P. Renuka Devi DIG, Law&Order/GRP0135-2712685, 27122317579278144
Sh. Barinderjit SinghDIG Training0135-27162019411111213
Sh. Mukesh KumarAIG P&M/SP SCRB0135-2712685, 27122319412029285/ 9761111181
Sh.Yaswant SinghSP Budget/ AIG Prison0135-2712685, 27122318869034507
Sh.Amit SrivastavaSP HQ0135-2712685, 27122319690799499
Smt. Sahajhan Javed KhanAddl. SP, Karmik/Budget0135-2712685, 27122310135-2712685
Sh. Pramod KumarAddl. SP Law&Order/ Complain0135-2712685, 27122319837788889
Sh. U. C. JoshiSP Police Telecom HQ0135-2712685, 27122319411112791
Sh. Pramod KumarAddl. SP A To DGP 0135-27129077579245356
Sh. C.D. AnthwalAddl.SP PHQ/Budget0135-2712685, 27122319411112784/8077947920
Sh. Bhupal Singh BishtDySP(M)  Karmik0135-2712685, 27122319412954109
Smt. BeenaDySP(M) Trg/Budget0135-2712685, 27122318057572242
Sh. Shantanu ParasharDySP Crime/PRO To DGP 0135-2712685, 27122319716482474/7579278146
Sh. Mukesh ChandI/C Media Cell PHQ0135-2712685, 27122319411367708