Print
Police Headquarters Uttarakhand

NAME OF OFFICERSDESIGNATIONOFFICEMOB NO.
Sh. Ashok KumarD.G.P.0135-2712685, 27122319411122220
Sh. Abinav KuumarADG, Admin0135-2712685, 27122319999908703
Sh. Amit Kumar Sinha ADG Police Telecom/CCTNS0135-2712685, 27122319411112704
Sh. V. Murugesan ADG L&O/Cyber Crime/STF0135-27128989871896421
Sh. A.P. AnshumanIG, Karmik 0135-2712685, 2712231
Smt.Vimmi SachdevaIG, P&M/HQ0135-2712685, 2712231
Sh. Kewal KhuranaIG SCRB/ DG HG/ Civil Defence 0135-2712685, 2712231
Smt. Neeru Garg IG Fire Service 0135-27162019411114546
Sh.Anant S TakwaleDIG Karmik0135-2712685, 2712231
Sh. Senthil Avoodai Krishna Raj.S. DIG P&/STF 0135-2712685, 27122319411112792
Smt. P. Renuka Devi DIG, Law&Order/Crime/GRP0135-2712685, 27122317579278144
Sh. Barinderjit SinghDIG Training0135-2716201
Sh. Mukesh KumarAIG, PM/SP Budget/SCRB0135-2712685, 27122319412029285/ 9761111181
Smt. Sahajhan Javed KhanAddl. SP, Karmik PHQ0135-2712685, 27122319411112701/8006007222
Smt. Jaya BaloniAddl. SP/A To DGP0135-27129079411122220
Sh. U. C. JoshiSP Telecom HQ/Training/PHQ0135-2712685, 27122319411112791
Sh. Pramod KumarAddl. SP  Law&Order0135-2712685, 27122319837788889
Sh. C.D. AnthwalAddl. SP,  PHQ/Budget0135-2712685, 27122319412022931/8077947920
Sh. Nandan S. BishtDySP(M) TO DGP 0135-2712685, 27122319412346995
Smt. BeenaDySP Karmik/Trg/Budget0135-27173138057572242
Sh. Shantanu ParasharDySP Crime/PRO to DGP Uttarakhand0135-2712685, 27122317579278146
Sh. Mukesh ChandI/C Media Cell PHQ0135-2712685, 27122319411367708